WAAR OF NIET WAAR Alles wat u moet weten over biologisch katoen in conversie

#1 De conversieperiode duurt 3 jaar

WAAR – Het certificeringsproces is – zoals altijd – erg lang. Nochtans moeten de boeren zich bij hun productie vanaf dag 1 houden aan de strenge standaards die gelden voor de biologische sector. Dat is de enige manier waarop ze dat gewilde label kunnen verkrijgen.

#2 Boeren worden rijker tijdens die omschakelingsperiode

NIET WAAR – Integendeel zelfs. Tijdens die omschakelingsperiode nemen hun inkomsten jammer genoeg net af. Hun productie heeft nog niet het certificaat ‘biologisch’, waardoor ze hun katoen nog niet kunnen verkopen tegen een hogere prijs. Maar doordat ze zijn afgestapt van pesticiden en de bodem tegelijk is uitgeput door het jarenlange intensief bewerken ervan, vallen hun oogsten aanzienlijk terug tijdens die eerste 2 jaar. Dat is een van de redenen waarom we bij B&C hebben besloten om hen en hun biologisch katoen in conversie te ondersteunen.

#3 Biologisch katoen in conversie is niet even milieuvriendelijk als biologisch katoen

NIET WAAR – Biologisch katoen in conversie wordt volgens precies dezelfde standaards geproduceerd als biologisch katoen! Vanaf dag 1 van de omschakeling mogen boeren geen enkele vorm van chemische pesticiden of ggo’s meer gebruiken voor hun gewassen. Ze zijn ook verplicht om zo weinig mogelijk energie en water te verbruiken en om een vruchtwisselingssysteem in te voeren. Daarom is hun activiteit even milieuvriendelijk als die van biologische boeren.

#4 Kleding van biologisch katoen in conversie is van mindere kwaliteit dan kleding van gewoon of biologisch katoen

NIET WAAR – Er is geen enkel verschil! Bij B&C produceren we alle kledingstukken op precies dezelfde manier, los van het feit of ze gemaakt zijn van gewoon katoen, biologisch katoen of biologisch katoen in conversie. Kleding van biologisch katoen in conversie is even sterk en gemakkelijk te bedrukken als onze andere producten. U hoeft uw machines er op geen enkele manier voor aan te passen! En we letten er ook op dat u altijd toegang hebt tot hetzelfde kleurengamma en dat u uw klanten steeds precies dezelfde designs kunt aanbieden.

#5 Biologisch katoen in conversie is duurder dan gewoon katoen

WAAR – We zijn er vast van overtuigd dat die prijs een eerlijke beloning is voor alle inspanningen die de katoenboeren tijdens die drie jaar durende omschakelingsperiode moeten doen. Het is ook een sterke motivatie voor hen om dat omschakelingsproces op te starten en over te stappen naar een duurzamere manier van landbouwen

#6 De maatschappelijke impact van biologisch katoen in conversie is niet zo groot als die van biologisch katoen

NIET WAAR – Integendeel! Door te kiezen voor biologisch katoen in conversie ondersteunt u de leefomstandigheden van boeren tijdens hun moeilijke omschakeling op biologisch katoen. U helpt ze ook hun landbouwgewoontes te veranderen en u financiert hun opleiding voor een milieuvriendelijkere en gezondere landbouw.

#7 Biologisch katoen in conversie zal biologisch katoen vervangen

TRUE AND FALSE – Er is geen enkel verschil! Bij B&C produceren we alle kledingstukken op precies dezelfde manier, los van het feit of ze gemaakt zijn van gewoon katoen, biologisch katoen of biologisch katoen in conversie. Kleding van biologisch katoen in conversie is even sterk en gemakkelijk te bedrukken als onze andere producten. U hoeft uw machines er op geen enkele manier voor aan te passen! En we letten er ook op dat u altijd toegang hebt tot hetzelfde kleurengamma en dat u uw klanten steeds precies dezelfde designs kunt aanbieden.

Lees meer over onze inzet

NEXT

Biologisch katoen kan een duwtje in de rug gebruiken